Χωρίς κατηγορία

Τι είναι η συντήρηση και τι η αναγόμωση των πυροσβεστήρων;

Πυροσβεστήρες | Zisis Fire & Safety Solutions

Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων:

Συντήρηση του πυροσβεστήρα είναι ο έλεγχος των εξαρτημάτων και του κατασβεστικού υλικού.
Για κάθε πυροσβεστήρα πραγματοποιείται εξειδικευμένος έλεγχος σε αναγνωρισμένο εργαστήριο , με τον οποίο διασφαλίζεται πως ο πυροσβεστήρας θα λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή που θα χρειαστεί. Η συντήρηση του πυροσβεστήρα πραγματοποιείται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και από την τροποποίηση της 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005). Η ετήσια συντήρηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 πραγματοποιείται κάθε 12 μήνες (μία φορά τον χρόνο).
Συντήρηση του πυροσβεστήρα είναι ο έλεγχος των εξαρτημάτων και του κατασβεστικού υλικού.

Αναγόμωση είναι η συντήρηση του πυροσβεστήρα ταυτόχρονα με την πλήρωση νέου υλικού κατάσβεσης. Γίνεται κάθε 5 χρόνια από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα (σκόνης , αφρού , wet chemical) ή μετά από κάθε χρήση τους. Στους πυροσβεστήρες διοξειδίου CO2 , η αναγόμωση απαιτείται κάθε 10 έτη.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως ιδιοκτήτη πυροσβεστήρα;

  1) Nα βρίσκεται στην καθορισμένη θέση, κάτω από τη σήμανση του.
  2) Να είναι ορατός.
  3) Να είναι εύκολα προσβάσιμος.
  4) Η ετικέτα οδηγιών του να είναι εμφανής και σε καλή κατάσταση.
  5) Να μην έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια της περόνης.
  6) Να μην έχει εμφανή σημάδια φθοράς.
  7) Η ένδειξη στο μανόμετρο να βρίσκεται στην πράσινη περιοχή.
  8) Να πραγματοποιείται η υποχρεωτική ετήσια συντήρηση.
 • Όλα τα παραπάνω πρέπει να ελέγχονται ανά τρίμηνο.
 • Στις περιπτώσεις 4 -8 ο ιδιοκτήτης πρέπει να απευθυνθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία συντήρησης πυροσβεστήρων.
 • Την ευθύνη για την ετοιμότητα του πυροσβεστήρα την έχει ο ιδιοκτήτης του.
 •  
  Χρήση φορητών πυροσβεστήρων

   1) Αντιμετωπίστε την πυρκαγιά έχοντας τον αέρα στην πλάτη σας.
   2) Για την κατάσβεση πυρκαγιών στερεών καυσίμων στοχεύσατε την εστία.
   3) Για την κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων αρχίστε από τη βάση και μπροστά απ’ αυτήν.
   4) Για την κατάσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων που διαρρέουν, αρχίστε από το σημείο διαρροής.
   5) Χρησιμοποιήστε αρκετούς πυροσβεστήρες συγχρόνως αντί τον έναν κατόπιν του άλλου.
   6) Μην απομακρυνθείτε αμέσως μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς γιατί μπορεί να υπάρξει αναζωπύρωση.
   7) Αναγομώστε αμέσως τους πυροσβεστήρες μετά την χρήση τους.