ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΞΗΡΑΣ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ – ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ

Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών σε δεξαμενές και σε κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον, όπως χώροι που περιέχουν ή περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα υγρά ή αέρια ή στερεά, δηλητηριώδη αέρια, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα, απαιτείται έλεγχος με ειδικά διακριβωμένα όργανα και έκδοση Πιστοποιητικού Απαλλαγής από Επικίνδυνα Αέρια (GAS FREE CERTIFICATE).

Επίσης ο έλεγχος είναι απαραίτητος και για την φόρτωση κενών & άδειων βυτιοφόρων ή δεξαμενών στα οχηματαγωγά-επιβατηγά πλοία.

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από Διπλ. Χημικό Μηχανικό ή Χημικό, που έχει την προβλεπόμενη άδεια του Χημικού Ναυτιλίας από το ΓΧΚ  και διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μετρήσεων.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με αδειούχο Διπλ. Χημικό Μηχανικό με τριαντακονταετή εμπειρία και μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις ελέγχων, καθώς και όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές τεχνοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.